L-Carnitin

L-Carnitin eyni zamanda levokarnitin adlandırılır. Səhfən isə bəzən vitamin Bt və vitamin B11 kmi qiymətləndirilir. L-karnitin tam təbii maddə olaraq, B vitamin qrupu ilə sıx əlaqədədir. Nəticədə orqanizimdə vacib funksiyaları yerinə yetirir. İdman hərəkətləri, məşqlər zamanı yağ kütləsini əzələ inkişafına, eyni zamanda enerjiyə çevirə bilir. Karnitin yağ turşularını hüceyrə membranları vasitəsilə nəql edir və enerji mübadiləsinə çevirir. Əzələ toxumasında karnitin miqdarının artırılması, tam yağda oksidləşmə mexanizimlərinin hamısını əhatə edir və bədənin istifadəsində olan yanacağı səmərəli şəkildə idarə edə biləcəyi üçün enerji ehtiyatlarının sürətli bir şəkildə doldurulması təmin edilir. Bundan əlavə, karnitin konsentrasiyasında artım fissil yağının miqdarını artıraraq fiziki performansı artırır və eyni zamanda glikogenə qənaət edir, laktik turşu əzələlərinin yığılmasını azaldır və anabolik hormonal reaksiyanı gücləndirir. Karnitin səviyyəsi yüksəldikdə yağların oksidləşməsi stimullaşır və metabolik proseslərin intensivliyini artırır. Nəticədə enerji və daha çox motivasiya hiss edəcəksiniz və bütün artıq yağlar bədəndən ifraz olunacaq. L-karnitin qaraciyər və böyrəklərdə sintez olunaraq orqanizmin digər hüceyrələrinə transport olunur. Levokartinin sintezi C, B3, B6, B9, B12, dəmir, lizin, metion və digər enzimlər vaistəsi ilə həyata keçirilir. L-karnitin yüksək xolestrin miqdarını aşağı salaraq, ürək-damar sisteminə müsbət təsir göstərir, qan dövranını yüksəldir.

Alvinanın da tərkibinə əlavə edilən təbii maddə olan L-karnitin dərialtı piy ehtiyatlarının azalmasına səbəb olur. L-karnitin yağ yanması prosesinin son mərhələsində əsas elementdir. O sərbəst yağ turşularını son istifadə məntəqəsində – onların oksidləşməsi baş verən mitoxondriyada saxlayır. Mitoxondrilərdə yağ turşularının oksidləşmə prosesi orqanizimi böyük miqdarda enerji ilə təmin edir ki, bu da orqanizimin energetik imkanlarını əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılaşdırır. Sərbəst yağ turşularının hüceyrədaxili oksidləşmə prosesinin effektli idarə olunması onların triqliseridlər formasında təkrar bərpa olunmayacağına və yenidən piy toxumasını yaratmayacağına zəmanət verir. L-karnitin bütün yağ yandırıcı əlavələrlə gözəl əlaqəyə girə bilir. Zərərli effektlərini aradan qaldırır, təsir qüvvəsini artırır.

L-Carnitinin faydaları:

  • Gündəlik əhəmiyyətli enerji ehtiyaclarını təmin edir.
  • Yağların düzgün yandırılmasını və istifadəsini dəstəkləyir.
  • Əzələ kütləsinin artması ilə əzələləri gücləndirmək imkanı verir.
  • Daimi qəbul edildikdə qan şəkərini balanslaşdırmağa kömək edir.
  • Depressiya və stress kimi psixoloji problemləri aradan qaldırmaq imkanı verir.
  • Yağ turşularını qandan mitoxondirə daşıyır və hüceyrələrdə enerji istehsalını dəstəkləyir.


Arıqlamaq bu qədər asan olmamışdı!

Artıq çəkilərinizdən azad olmaq üçün dərhal Alvinanınızı

SİFARİŞ VERİN